Newsy

Rozliczenie strat z lat ubiegłych

17 maja 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z ponoszeniem przez podatników strat. Poprzez stratę należy tutaj rozmieć sytuację, kiedy koszty uzyskania przychodów są większe aniżeli suma przychodów. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość, by przedsiębiorca, który na koniec roku podatkowego wykazał stratę, mógł ją w następnych latach rozliczyć – odbywa się to na ściśle określonych zasadach.

Czytaj więcej...