Newsy

Wydanie świadectwa pracy po terminie

2 czerwca 2014

Wygaśnięcie stosunku pracy nakłada na pracodawcę pewne obowiązki – jest on zobligowany m. in. do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zasady na jakich się to odbywa są ściśle określone przepisami – w przeciwnym wypadku pracodawca musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji. Jeśli dokument nie zostanie wydany w terminie lub zostanie to zrobione w niewłaściwy sposób, pracownik […]

Czytaj więcej...