Newsy

Świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego

9 czerwca 2014

Jednym z wielu obowiązków, które spoczywają na pracodawcy po ustaniu stosunku pracy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Dokument ten ma charakter informacyjny, a zawarte w nim dane są potrzebne zarówno następnemu pracodawcy, jak i ZUS-owi. Jak przedstawia się kwestia wydawania tego dokumentu pracownikowi tymczasowemu?

Czytaj więcej...

Wydanie świadectwa pracy po terminie

2 czerwca 2014

Wygaśnięcie stosunku pracy nakłada na pracodawcę pewne obowiązki – jest on zobligowany m. in. do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zasady na jakich się to odbywa są ściśle określone przepisami – w przeciwnym wypadku pracodawca musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji. Jeśli dokument nie zostanie wydany w terminie lub zostanie to zrobione w niewłaściwy sposób, pracownik […]

Czytaj więcej...