Newsy

Jak dobrze wypełnić świadectwo pracy?

28 listopada 2012

Świadectwo pracy jest dokumentem mającym charakter informacyjny. Jego wystawienie należy do obowiązków pracodawcy bez względu na to w jakich okolicznościach stosunek pracy został zakończony. Czy było to wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie za porozumieniem stron, zwolnienie pracownika czy też złożenie przez niego wypowiedzenia – nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Na podstawie informacji zawartych […]

Czytaj więcej...