Newsy

Młodzi muszą szybciej szukać pracy

2 czerwca 2014

Badania TNS Polska pokazują, że prawdopodobnym powodem rosnącego bezrobocia wśród osób młodych, absolwentów wyższych uczelni lub szkół średnich, jest to, że polska młodzież zbyt późno zaczyna pracować. Studenci często odkładają plany rozpoczęcia kariery zawodowej na okres po zdaniu egzaminów końcowych i po uzyskaniu dyplomu. Wówczas może być jednak za późno na gromadzenie doświadczeń.

Czytaj więcej...