Newsy

Terminy płatności podatków

18 października 2012

Podatki płacić muszą płacić wszyscy – i osoby fizyczne, i te prowadzące działalność gospodarczą. Nie przestrzeganie narzuconych przepisami terminów grozi poważnymi konsekwencjami – nie tylko finansowymi. Podmioty zalegające z płatnościami mogą zostać pociągnięte nawet do odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu popełnianie wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Zdarza się niekiedy, że ostateczny termin na uiszczenie wymaganych płatności […]

Czytaj więcej...