Newsy

Jak zatrudnić stażystę?

5 sierpnia 2013

Staż to jedno z narzędzi funkcjonujących na rynku pracy, a służące aktywizowaniu bezrobotnych. W ten sposób bezrobotni mogą zdobywać zawodowe doświadczenie, które jest potrzebne przy poszukiwaniu pracy. Z kolei pracodawca może pozyskać osobę do pracy bez konieczności zawierania z nią umowy o pracę – te sprawy regulowane są tutaj na innych zasadach.

Czytaj więcej...