Newsy

Urlop macierzyński osoby współpracującej

4 czerwca 2014

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby z nimi współpracujące, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu oraz emerytalnemu. Ponadto mogą zostać też objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jednakże w tej sprawie należy złożyć stosowny wniosek do ZUS. Jest to bardzo ważne, ponieważ od tego uzależnione jest prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj więcej...