Newsy

Ojcowie nie wychowują dzieci

24 marca 2014

Do takiego wniosku można dojść patrząc na statystyki dotyczące ilości ojców, którzy korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego. Rząd ustalając nowe zasady udzielania urlopów związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, dążył do tego, aby mężczyźni przejęli część obowiązków domowych i aktywnie zaangażowali się w opiekę nad swoją pociechą, niemniej, rzeczywistość pokazuje, że mało który ojciec […]

Czytaj więcej...

Dla kogo roczny urlop na dziecko?

19 kwietnia 2013

Możliwość pozostawania z dzieckiem przez 12 miesięcy od porodu oraz sprawowania nad nim osobistej opieki jest bardzo korzystną zmianą w przepisach w Polsce. Młode matki, którym udało się urodzić dziecko po 17 marca 2013 roku skorzystają z wydłużonego urlopu macierzyńskiego, choć nowa ustawa wchodzi w życie dopiero we wrześniu tego roku. Kto jeszcze ma prawo […]

Czytaj więcej...