Newsy

Wniosek o urlop wychowawczy

20 lutego 2013

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 4 roku życia, a w szczególnych przypadkach  przysługuje na dziecko do 18 roku życia. Skorzystać z niego może pracownik z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy – liczonym jako staż ogólny, a nie u jednego tylko pracodawcy. Najczęściej urlop wychowawczy stanowi kontynuację urlopu macierzyńskiego, chociaż […]

Czytaj więcej...

Urlop wychowawczy 2013

29 stycznia 2013

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie skończyło 4 lat (istnieje też możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 18 roku życia, jeżeli jest ono niepełnosprawne i wymaga stałej opieki). Pracownica bądź pracownik może z niego skorzystać po przepracowaniu 6 miesięcy – przy czym […]

Czytaj więcej...