Newsy

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

20 maja 2014

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym objęty jest na mocy kodeksu pracy specjalną ochroną. Polega ona na tym, że pracodawca nie ma prawa wręczyć wówczas pracownikowi wypowiedzenia – do rozwiązania umowy może dojść jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności jak np. postawienie zakładu pracy w stan likwidacji.

Czytaj więcej...

Ojcowie nie wychowują dzieci

24 marca 2014

Do takiego wniosku można dojść patrząc na statystyki dotyczące ilości ojców, którzy korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego. Rząd ustalając nowe zasady udzielania urlopów związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, dążył do tego, aby mężczyźni przejęli część obowiązków domowych i aktywnie zaangażowali się w opiekę nad swoją pociechą, niemniej, rzeczywistość pokazuje, że mało który ojciec […]

Czytaj więcej...