Newsy

Przymusowy urlop wypoczynkowy

28 lipca 2014

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny, a służy regeneracji sił pracownika. Udzielany jest na jego pisemny wniosek. Z uwagi na to, że jest to uprawnienie osobiste, pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wspomnianego urlopu ani przeniesienia go na inną osobę.

Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na pół etatu

25 października 2013

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie ma przy tym znaczenia to w jakim wymiarze jest zatrudniona dana osoba – na pełny czy też niepełny etat. W przypadku pracowników zatrudnionych na pół etatu należy pamiętać o pewnych zasadach naliczania urlopu.

Czytaj więcej...