Newsy

Polki pracują dłużej

3 grudnia 2013

Dotychczas w Polsce obowiązywał wiek emerytalny u kobiet 60 lat a u mężczyzn 65 lat. Panie mogły też przejść na emeryturę wcześniej, korzystając z możliwości rezygnacji z pracy i pobierania świadczenia emerytalnego z ZUS w wieku 55 lat. Obecnie nie jest to możliwe. Panie pracują coraz dłużej i w stażu pracy przewyższają panów.

Czytaj więcej...

Czy pracownik uzyska prawo do emerytury?

15 października 2013

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest wymagane, aby pracownik mógł przejść na emeryturę lub wcześniejszą emeryturę. Pobieranie świadczenia emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest okolicznością wyłączającą możliwość podejmowania lub kontynuowania pracy zawodowej.

Czytaj więcej...