Newsy

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

22 października 2013

Nawiązanie stosunku pracy oznacza zobowiązania dla obu stron. Zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobligowani do przestrzegania postanowień kodeksu pracy. Pracodawca musi pamiętać m. in. o tym, że do jego obowiązków należy wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia w terminie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę. W praktyce jednak różnie z tym bywa – do […]

Czytaj więcej...