Newsy

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

22 października 2013

Nawiązanie stosunku pracy oznacza zobowiązania dla obu stron. Zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobligowani do przestrzegania postanowień kodeksu pracy. Pracodawca musi pamiętać m. in. o tym, że do jego obowiązków należy wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia w terminie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę. W praktyce jednak różnie z tym bywa – do […]

Czytaj więcej...

Dłużnik nie odebrał wezwania do zapłaty

8 października 2013

Wezwanie do zapłaty nie jest pismem, które dłużnik powinien ignorować, albowiem taka postawa przeświadcza tylko i wyłącznie na jego niekorzyść. Tymczasem przedsiębiorcy są doskonale zaznajomieni z tego typu sytuacjami, ponieważ nie należą one do rzadkości. Zanim jednak skierują sprawę na drogę sądową, wskazane jest podjęcie pewnych działań mających na celu odzyskanie należności.

Czytaj więcej...