Newsy

Wniosek o powrót do pracy po urlopie wychowawczym

18 lutego 2014

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przez okres jego trwania pracownik podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem – wypowiedzenie może mu zostać wręczone jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Po zakończeniu urlopu okres ochronny traci co prawda swą moc, ale pracodawca ma wobec pracownika pewne obowiązki.

Czytaj więcej...

Wniosek o urlop wychowawczy

20 lutego 2013

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 4 roku życia, a w szczególnych przypadkach  przysługuje na dziecko do 18 roku życia. Skorzystać z niego może pracownik z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy – liczonym jako staż ogólny, a nie u jednego tylko pracodawcy. Najczęściej urlop wychowawczy stanowi kontynuację urlopu macierzyńskiego, chociaż […]

Czytaj więcej...