Newsy

Ekwiwalent za urlop

9 lipca 2013

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany i płatny, zaś czas jego trwania uzależniony jest od stażu pracy. W podstawowym wymiarze wynosi on 20 dni (dla pracowników o stażu krótszym niż 10 lat) i 26 dni (dla pracowników o stażu dłuższym niż 10 lat). Jedną z […]

Czytaj więcej...

Współczynnik urlopowy w 2013 roku

5 grudnia 2012

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na etat przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość jest uzależniona od różnych czynników, między innymi od stażu pracy oraz od tego w jakim wymiarze czasu pracy dana osoba jest zatrudniona. Urlop wypoczynkowy rządzi się innymi prawami aniżeli przykładowo urlop macierzyński – udzielany jest w innym celu. Nie zawsze jednak pracownik wykorzystuje […]

Czytaj więcej...