Newsy

Dni wolne od pracy w 2013 roku

8 marca 2013

Wymiar czasu pracy to liczba dni oraz godzin, które pracownik musi przepracować w danym okresie rozliczeniowym. W 2013 r. obowiązują inne niż w roku ubiegłym zasady ustalania wymiaru pracy – nie są one nowe, wrócono bowiem do tych jakie zastosowanie znajdowały w 2010 r. Jest to korzystne z punktu widzenia pracowników, gdyż wymiar czasu pracy […]

Czytaj więcej...

Wymiar czasu pracy w 2013 roku

12 listopada 2012

W 2013 r. przy ustalaniu wymiaru czasu pracy obowiązywać będą takie same zasady jak w 2010 r. – to efekt decyzji Trybunału Konstytucyjnego. W roku bieżącym obowiązują przepisy, w myśl których wymiar czasu nie ulega zmianom w sytuacji, gdy święto przypada na dzień wolny (z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy) – podobnie było również w 2011 […]

Czytaj więcej...