Newsy

Zakazane klauzule w umowie o pracę

21 maja 2013

Łamanie praw pracowniczych nie jest w naszym kraju niestety rzadkością. Przejawia się to m. in. w sposobie konstruowania umów o pracę, gdzie niejednokrotnie można znaleźć zapisy, które nie są dozwolone przez prawo. Każda osoba podpisująca taki dokument powinna najpierw bardzo dokładnie się zapoznać z jego treścią, aby mieć pewność, że nie ma w nim żadnych […]

Czytaj więcej...

Dni wolne od pracy w 2013 roku

8 marca 2013

Wymiar czasu pracy to liczba dni oraz godzin, które pracownik musi przepracować w danym okresie rozliczeniowym. W 2013 r. obowiązują inne niż w roku ubiegłym zasady ustalania wymiaru pracy – nie są one nowe, wrócono bowiem do tych jakie zastosowanie znajdowały w 2010 r. Jest to korzystne z punktu widzenia pracowników, gdyż wymiar czasu pracy […]

Czytaj więcej...