Newsy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

13 grudnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną. Jej skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone – koniecznie w formie pisemnej – przez każdą ze stron umowy, a więc przez pracownika i przez pracodawcę. Poza szczególnymi przypadkami przy wypowiedzeniu zachowywany jest okres wypowiedzenia mający na celu ochronę zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Długość […]

Czytaj więcej...