Newsy

Szybki wzrost wynagrodzeń

18 czerwca 2014

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, w poprzednim miesiącu nastąpił wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali rok do roku. Obserwowany był tylko nieznaczny wzrost zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...