Newsy

Szybki wzrost wynagrodzeń

18 czerwca 2014

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, w poprzednim miesiącu nastąpił wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali rok do roku. Obserwowany był tylko nieznaczny wzrost zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

Pracodawcy w natarciu

10 grudnia 2013

19% pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie w swoich firmach w ciągu kolejnego półrocza. Pomimo, że stopa bezrobocia utrzymuje się w Polsce na wysokim, ponad 13% poziomie, eksperci mówią o znaczącym ożywieniu na rynku pracy. Deklaracje pracodawców muszą się jednak przerodzić w realne oferty pracy dla nowych pracowników, aby stopa bezrobocia w Polsce zaczęła w końcu spadać.

Czytaj więcej...