Newsy

Kiedy może dojść do zakazu prowadzenia działalności?

25 stycznia 2013

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą musi robić to w oparciu o obowiązujące przepisy, z poszanowaniem zasad współżycia ekonomicznego oraz społecznego. Oznacza to m. in. przyjęcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje – również i te, rezultatem których jest wyrządzenie krzywd wierzycielom i doprowadzenie przedsiębiorstwa do upadłości. Trzeba wówczas liczyć się z poniesieniem pewnych konsekwencji – włącznie z […]

Czytaj więcej...