Newsy

ZUS ściga firmy za niewłaściwe umowy

18 sierpnia 2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje polskich przedsiębiorców i nakazuje im zamianę pozornych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę, jeśli charakter zatrudnienia danej osoby odpowiada zasadom zaangażowania do pracy pracownika, zawartych w Kodeksie Pracy. Dodatkowo, pracodawcy muszą uiścić składki ubezpieczeniowe wraz z odsetkami za nieprawidłowo zatrudnionych pracowników.

Czytaj więcej...

Abolicja z wyjątkami

28 grudnia 2012

Na początku grudnia Senat zdecydował się przyjąć bez poprawek ustawę, na mocy której wielu przedsiębiorców w Polsce będzie mogło skorzystać z abolicji składek ZUS. Chodzi tu o wielomilionowe zaległości w składkach, jakie nie były płacone przez zobowiązane ku temu podmioty pomiędzy 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Jednocześnie, należy powiedzieć, że ustawa […]

Czytaj więcej...