Newsy

230 mln zaległości płatniczych

25 lutego 2013

Aż tyle pieniędzy polscy pracodawcy są winni swoim pracownikom z tytułu niewypłaconych pensji i innych zaległości wobec nich. Państwowa Inspekcja Pracy szacuje, że w całym 2012 roku zaległości pracodawców były większe niż w 2011 roku, kiedy to ich kwota wynosiła 1/3 podanej sumy. Polskie firmy mają więc ogromne problemy z utrzymywaniem bieżącej płynności finansowej.

Czytaj więcej...

Ile pracodawcy są winni pracownikom?

22 listopada 2012

Podstawowym prawem pracownika zapisanym w Kodeksie pracy w Polsce, jest prawo do wynagrodzenia, adekwatnego do stopnia trudności wykonywanej pracy i czasu poświęconego w danym miesiącu na wykonanie powierzonych obowiązków zawodowych. Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi co najmniej raz w miesiącu, w ustalonej wysokości, w konkretnym miejscu i czasie, jakie zostały wskazane w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Czytaj więcej...