Newsy

Przymusowy urlop wypoczynkowy

28 lipca 2014

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny, a służy regeneracji sił pracownika. Udzielany jest na jego pisemny wniosek. Z uwagi na to, że jest to uprawnienie osobiste, pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wspomnianego urlopu ani przeniesienia go na inną osobę.

Czytaj więcej...