Newsy

Menadżer nie zapłaci podatku za używanie laptopa

7 marca 2013

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o interpretacji Najwyższego Sądu Administracyjnego dotyczącej opodatkowania firmowego komputera czy telefonu. Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od użytkowanego w firmie sprzętu komputerowego i telefonicznego przez pracownika. Jest to bowiem jego przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Czytaj więcej...

Kiedy pracodawca nie odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy?

20 lutego 2013

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawców, jako płatników podatku, obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Za podwładnych uznawane są przy tym osoby, które uzyskują od płatnika przychody ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Czytaj więcej...