Newsy

Na czym polega umowa o dzieło?

23 sierpnia 2012

Istnieje wiele sposobów na nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem przez pracodawcę. Najczęściej w odniesieniu do takiej sytuacji mówi się o umowie o pracę, ale z perspektywy samego przedsiębiorcy o wiele bardziej korzystna, zwłaszcza pod względem finansowym, jest umowa o dzieło. Taka umowa jest dokumentem zawieranym pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie, czyli dzieło biorcą. Ma ona charakter umowy cywilnoprawnej i jest jedną z możliwych do zastosowania form zatrudnienia.

Czytaj więcej...