Newsy

Czy na fakturze musi być pieczątka?

15 października 2013

Wystawiając fakturę VAT, podatnik musi pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, do czego jest zobligowany obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem taki dokument zostanie wystawiony w nieprawidłowy sposób, organy kontrolne (fiskus) zakwestionują go, a to pociągnie za sobą określone konsekwencje. Należy mieć to na uwadze – zwłaszcza, że od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie przepisy dotyczące fakturowania.

Czytaj więcej...

Czy na fakturze musi być napisane faktura VAT?

14 października 2013

Wraz z początkiem 2013 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur. Każdy przedsiębiorca uprawniony do wystawiania tego typu dokumentów musi koniecznie wiedzieć na jakich zasadach się to odbywa – tak, aby faktura nie została zakwestionowana przez organy kontrolne. Sporo jest kwestii, o których należy przy tej sposobności pamiętać, dlatego też niezbędne jest zapoznanie się z odpowiednimi […]

Czytaj więcej...