Newsy

Czy na fakturze musi być pieczątka?

15 października 2013

Wystawiając fakturę VAT, podatnik musi pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, do czego jest zobligowany obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem taki dokument zostanie wystawiony w nieprawidłowy sposób, organy kontrolne (fiskus) zakwestionują go, a to pociągnie za sobą określone konsekwencje. Należy mieć to na uwadze – zwłaszcza, że od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie przepisy dotyczące fakturowania.

Czytaj więcej...

Czym się różni nota korygująca do faktury korygującej?

16 czerwca 2013

Wystawienie faktury VAT z błędami pociąga za sobą poważne konsekwencje – od problemów z rozliczeniem się z urzędem skarbowym po kary finansowe. W interesie zarówno wystawcy, jak i nabywcy faktury VAT powinno leżeć to, aby błędy jak najszybciej poprawić. Można to zrobić na dwa sposoby – albo za pomocą faktury korygującej, albo noty korygującej. Dokumentów […]

Czytaj więcej...