Newsy

Refundacja za zatrudnianie pracownika młodocianego?

4 lipca 2013

W rozumieniu obowiązujących w naszym kraju przepisów osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości. Prawo nie zabrania zatrudniać na umowę o pracę młodocianych, aczkolwiek musi zostać przy tym spełnionych szereg warunków. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie młodocianego, może się ubiegać o refundację wypłacanych takiej osobie wynagrodzeń. Na jakich […]

Czytaj więcej...