Newsy

Obowiązki przy zatrudnianiu cudzoziemców

3 kwietnia 2013

Zatrudnienie cudzoziemca nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Konieczne jest m. in. sprawdzenie czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do przebywania na terytorium Polski, zawarcie z nim pisemnej umowy o pracę na zasadach określonych we wniosku o zezwolenie o pracę (przed podpisaniem umowy cudzoziemiec musi otrzymać jej tłumaczenie w takim języku, który jest dla niego […]

Czytaj więcej...

Rynek pracy w Polsce w statystykach

19 lutego 2013

Główny Urząd Statystyczny podaje najnowsze dane dotyczące polskiego rynku pracy. Zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach w styczniu 2013 roku zmalało w skali roku o 0,8%. Oznacza to, że skala bezrobocia wciąż się pogłębia. Jednocześnie, pracodawcy nie skłaniają się do wprowadzania podwyżek wynagrodzeń. W styczniu wzrost wynagrodzeń wyniósł zaledwie 0,4% w ujęciu rocznym.

Czytaj więcej...