Newsy

Obawa przed zwolnieniem

25 lipca 2013

Niekorzystna koniunktura gospodarcza na polskim rynku w połączeniu ze światowym kryzysem finansowym powoduje, że polscy przedsiębiorcy muszą restrukturyzować swoją działalność, aby móc utrzymywać się w dalszym ciągu na rynku. Owa restrukturyzacja często sprowadza się po prostu do redukcji kadry pracowniczej. Taki stan rzeczy wywołuje słuszną obawę przed zwolnieniem u większości pracowników w Polsce.

Czytaj więcej...

Gdzie masowe zwolnienia pracowników?

29 stycznia 2013

Rok 2013 w prognozach ekonomistów nie przestawia się optymistycznie. Najpewniej polska gospodarka zostanie dotknięta recesją, a w pozytywnym wariancie będziemy mieli do czynienia ze stagnacją. Wiele firm już teraz boleśnie odczuwa kryzys gospodarczy, który dotarł do Polski w poprzednim roku, zdecydowanie zmniejszając wyniki dotyczące dynamiki PKB.

Czytaj więcej...