Newsy

Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

10 marca 2013

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, którego łączny staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a w szczególnych przypadkach do 18 roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 3 lata (a precyzując – 37 miesięcy), podzielony on może zostać na 5 części. Prawa pracownika […]

Czytaj więcej...