Newsy

Zwolnienie pracownika często nieobecnego z powodu choroby

5 listopada 2013

W powszechnej świadomości Polaków już dawno zakorzeniło się przekonanie, iż zwolnienie lekarskie zapewnia ochronę przed zwolnieniem z pracy. W rzeczywistości nie do końca jest to prawdą. Kodeks pracy stanowi, iż nie ma możliwości wręczenia wypowiedzenia pracownikowi w czasie jego urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – o ile nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania […]

Czytaj więcej...

Zwolnienie pracownika bez możliwości odwołania

4 kwietnia 2013

Trudna sytuacja finansowa zmusza właścicieli firm do szeroko rozumianych cięć budżetowych. Zazwyczaj wiąże się z tym redukcja etatów – podjęcie decyzji w tym zakresie nigdy nie jest łatwe, ale często niestety konieczne. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, na okres próbny bądź na zastępstwo jest to łatwiejsze aniżeli w odniesieniu do pracowników mających umowy […]

Czytaj więcej...